Translate

pondělí 29. dubna 2013

Čím může být Kuba pro české podniky zajímavá?


Česká republika a její výrobky má na Kube porad ještě dobré jméno, díky dřívějšímu čilému obchodnímu styku. Kuba má zhruba stejný počet obyvatel jako Česká republika a schopnosti improvizace i velmi podobný charakter obyvatel obou zemí. Vzhledem k nedostatku výrobků prakticky všeho druhu je jistě možné nalézt prostor pro české výrobky na kubánském trhu, jen je třeba nespustit ze zřetele platební sílu obyvatel a platební schopnost státu. Ideálně je tedy třeba zvažovat i nákup kubánského zboží či služeb jako protiplatbu. Konkrétně v oblasti vývoje softwaru je Kuba schopna nabídnout tisíce vysoce kvalifikovaných pracovníků. Ale i např. v oblasti kosmetiky či leků je kubánská nabídka zajímavá, v důsledku nedostupnosti zdrojů se zde vyvinuly zajímavé alternativní produkty. A nedotčenost kubánské přírody je jistě pro mnoho lidí pojem, navíc spojené s bezpečností na evropské úrovni. Myslím, že by bylo dobré připomenout, že Kuba není typickým latinsko-americkým státem s vysokou kriminalitou a nízkou vzdělaností, naopak se dá říci, že se jedná o evropsko-americký stát v Karibiku, ovšem ve stádiu ekonomického přerodu. 


Na Kubě se zlepšují podmínky pro podnikání - znamená to příležitost i pro české firmy? Pro české firmy to určitě znamená zvýšení možností obchodní výměny, jen si musí být české firmy vědomy problémového financovaní dodávek na Kubu, kde je minimální splatnost 6 měsíců, reálně spíše 12 měsíců. Obchody se nadále dají uzavírat jen se státními nebo smíšenými podniky (s max. 50% podílem nekubánských společností), což znamená nomenklaturní způsob obchodu jako v ČR před rokem 1989. Dále není podepsaná s Kubou dohoda o ochraně investic (na rozdíl např. od Slovenska, které tuto dohodu s Kubou má již delší dobu). Bližší informace a pomoc s obchodováním s Kubou zájemcům poskytne naše česko-kubánská smíšená obchodní komora se sídlem v Praze nebo kubánská obchodní komora v Havaně. Nejlepším způsobem je např. navštívení nebo účast s vlastním stánkem na každoroční všeobecné výstavě FIHAV v Havaně v listopadu, tam naše komora zprostředkovává kontakty s vedoucími představiteli obchodu a průmyslu, především s kubánskou obchodní komorou a pomocí seminářů zájemce seznámí se specifikami podnikaní s Kubou.

Žádné komentáře: