Translate

pátek 19. dubna 2013

Odborné semináře CzechTrade


Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si vás tímto pozvat na odborné semináře:

·         25.4.2013 Úloha manažerů při dobývání trhů
-       konkrétní příklady pro dlouhodobé úspěchy firem na zahraničních trzích
-       strategie i taktiky řízení jednotlivých podnikových útvarů
-       úloha manažerů při tvorbě finanční, marketingové, obchodní a inovační koncepce.
-       pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím a službami (vnitrounijní i mimounijní obchod)
-       uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci různých obchodních operací, po změnách, které přinesla novela zákona o DPH účinná od 1.1.2013.
-       investiční a podnikatelské prostředí v Rusku (perspektivní obory, nové exportní a investiční příležitosti na ruském trhu pro české firmy)
-       obchodní kontakty mezi ČR a Ruskem v praxi (příklady, zkušenosti)
-       individuální jednání se zájemci o asistenční služby zahraničního zastoupení MPO v Petrohradě.
·         21.5.2013 INTRASTAT v roce 2013
-       vykazování při provádění různých obchodních operací v rámci vnitrounijního ochodu se zbožím (nákup, prodej, zušlechťovací operace, vícestranné obchody apod.)
-       praktické příklady vykazování vybraných obchodních operací
-       příklady provázanosti vykazování s uplatňováním DPH, a další důležité informace.

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
Dittrichova 21 ǀ 128 01 Praha 2
tel.: (420) 224 907 532
e-mail: monika.dostalova@czechtrade.cz
www.exportniakademie.cz ǀ www.czechtrade.cz

Žádné komentáře: