Translate

pondělí 22. dubna 2013

Kuba - systém zahraničního obchodu


Kuba je země s otevřeným hospodářstvím vysoce závislým na zahraničním obchodě. Ročně provádí obchodní transakce s přibližně 170 zeměmi. Vývozní a dovozní operace jsou realizovány kubánskými podniky a institucemi, které k tomu mají výslovné povolení Ministerstva zahraničního obchodu (MINCEX). Vyhláška č. 153 z 11. května 1994 ministerstva zahraničního obchodu stanovila vypracovat Státní rejstřík vývozců a dovozců při Obchodní komoře, kam mají povinnost zapsat se všechny instituce sídlící v zemi, oprávněné k vývozní a dovozní činnosti.
Dovoz zboží v konsignaci
Kuba, dle zvyklostí mezinárodního obchodu, využívá různých obchodních modalit. Mezi nimi je dovoz zboží v konsignaci, který je výhodný pro zboží dovážející se obvykle na kubánský trh. Kubánské instituce při svých dovozních operacích podepisují konsignační smlouvy, kde, zahraniční instituce se jako dodavatel zavazuje dodávat a konsignovat zboží kubánské instituci, která jako konsignatář, přijme zboží, které bude uhrazeno po jeho spotřebě či prodeji. Kubánské dovozní instituce též podepisují tzv. provizní smlouvy k prodeji zboží v konsignaci. V tomto typu obchodního styku zahraniční instituce dodají zboží a kubánská instituce, která jedná jako agent, je povinna zboží přijmout, uskladnit a zajistit jeho prodej jménem a na konto zahraniční obchodní instituce s předem dojednanou výplatou provize za poskytnuté obchodní služby. Smlouvy institucí mohou též mít takovou variantu , že zahraniční dodavatel či komitent uloží své zboží v celním skladě, kde kubánský komisionář či agent bude mít pouze povinnost řídit prodej zboží na státním území.
Hlavní vývozní zboží
Jak je typické pro většinu rozvojových zemí, kubánský vývoz doposud závisí na vývozu několika tradičních výrobků. Pouze v pěti těchto produktech (nikl 32%, cukr 27%, tabák 14%, langusty 6% a rum 1%) je soustředěno asi 80% celkové hodnoty vývozu země a předpovědi krátkodobě ukazují, že hlavní váha kubánského vývozu bude i nadále spadat do výše uvedené skupiny produktů. Přesto je uspokojující pozvolné zavádění do vývozu netradičního zboží s důrazem na takové, kde vzniká vyšší přidaná hodnota, jako mimo jiné u výrobků strojního, farmaceutického a biotechnologického průmyslu, jakož i u čerstvých a konzervovaných citrusů.
Hlavní dovozní zboží
75% obchodní výměny je soustředěno v dovozu, kde hlavním artiklem jsou mimo jiné paliva a oleje s 22%, potraviny s 13%, stroje a zařízení 17% a chemické výrobky 6%.Žádné komentáře: