Translate

úterý 14. srpna 2012

Přihláška členství komory


Prihláška clenství

PŘIHLÁŠKA ČLENSTVÍ v Česko-kubánské obchodní smíšené komoře

Fyzická osoba:


Jméno a příjmení: Rodné číslo:

Trvalé bydliště:

Právnická osoba:

Obchodní firma:

Sídlo společnosti:

IČ: DIČ:

Zapsána v OR Krajského/Městského soudu v .........................., oddíl ......., vložka čís. ...........

Bankovní spojení: ..............................................., čís. účtu: ...................................../................

Odpovědná osoba/statutární orgán:

Kontaktní osoba:

Doručovací/fakturační adresa a kontaktní spojení:

Město:

PSČ: Ulice: Země:

Telefon: Fax:

E-mail:

Druh činnosti společnosti:

výroba obchod služby reprezentace ostatní

Stručný popis činnosti společnosti:

x/ nepovinné

- počet zaměstnanců ke dni 31.12. předchozího roku

- obrat v tis. Kč za poslední účetní období


Přihlašuji se závazně k členství v Česko-kubánské obchodní smíšené komoře, zavazuji se respektovat její Stanovy a uhradit částku 5.000,- Kč jako členský příspěvek na rok 200..
Bankovní spojení: pobočka ČSOB, a.s., Praha 1, Na Poříčí 24

číslo účtu: 199036827/0300

Žádné komentáře: