Translate

středa 15. srpna 2012

Co musí obsahovat nabídka pro kubánské podniky


Podmínky pro předkládání nabídek


Kubánské podniky obvykle vyžadují, aby nabídky, které jsou jim předkládány, obsahovaly tyto náležitosti:

1.      Upřesnit měnu, ve které je nabídka předložena
2.      Obchodní podmínky:
3.      Jednotkové ceny EXW
4.      Náklady na dodání FOB: Upřesnit přístav
5.      Uvést zvlášť náklady na dopravu a pojištění
6.      Původ zboží
7.      Dodací lhůta
8.      Způsob platby
9.      Číslo bankovního účtu, Banka a  Swift kód
10.  Typ obalu a balení zboží
11.  Váha netto a brutto
12.  Specifikovat typ nakládky (hromadný náklad, kontejner  -množství a typ kontejneru) 
13.  Záruční lhůta
14.  Mezinárodní normy a normy pro výrobu zboží, a také veškerá potřebná technická dokumentace (katalogy atd.), která umožní zhodnotit nabídku z technického hlediska. U zařízení uvést  značku, typ, výrobce a rok výroby. Pokud nabídka obsahuje i soubor náhradních dílů, je třeba  uvést jejich seznam, jednotkovou cenu a číslo dílu podle příručky výrobce.
15.  Platnost nabídky až 60 dnů
16.  Nařízení spojená s ochranou životního prostředí, pokud je daná zařízení vyžadují


Nabídky mají dále obsahovat podmínky financování, bez kterých obvykle není nabídka přijatelná.

Žádné komentáře: